• Imprimeix

Formació i acreditació de terceres llengües

Podeu consultar els recursos i mitjans que el Govern de la Generalitat i les universitats catalanes posen al vostre abast per tal que pugueu augmentar els vostres coneixements en llengües estrangeres i acreditar-ne la competència, amb l'objectiu d'afavorir la internacionalització i l'adequació a l'espai europeu d'educació superior de la comunitat universitària.

Accedeix en l'enllaç següent a tota la informació general sobre ajuts per aconseguir el nivell B2 en una llengua estrangera. La informació sobre la convocatòria, els tràmits i la resolució dels ajuts la trobareu al web de l'AGAUR.

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la sessió de 24 d'abril de 2015, va aprovar l'Acord sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, publicat al DOGC en data 2 de juny de 2015 (Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig).

L'Acord inclou una taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d'Europa.

Aquest Acord ha estat modificat i actualitzat per la Junta del CIC en la sessió de 14 de desembre de 2016, i s’ha publicat al DOGC en data 6 de febrer de 2017: Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

Posteriorment, la Comissió de Política Lingüística del CIC ha aprovat, en la sessió de 13 de novembre de 2017, l’actualització de les taules annexes a l’Acord de la Junta del CIC sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, a proposta del Grup de treball d’assessorament per a l’acreditació de nivells de competència en terceres llengües. Aquestes taules són actualment les oficials per al  reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del sistema universitari de Catalunya. 

 

EL CLUC és un certificat de llengües realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

ACLES és l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior, destinada a promoure l'aprenentatge i la difusió de diverses llengües en l'ensenyament superior.

 

Data d'actualització:  31.03.2017