• Imprimeix

Les llengües a la universitat

Català: cursos i certificats

Podeu consultar els cursos de català que es fan a tot Catalunya així com els diversos recursos digitals per a l'autoaprenentatge del català. També podeu trobar informació sobre com obtenir un certificat oficial de català.

Formació i acreditació de terceres llengües

Podeu consultar els recursos i mitjans per millorar el coneixement de terceres llengües i acreditar-ne la competència.

Les llengües a cada universitat

A les universitats catalanes s'imparteixen cursos d'idiomes, s'atorguen ajuts i bonificacions, es realitzen proves per a l'obtenció de certificats oficials, i hi teniu al vostre abast recursos lingüístics, manuals i serveis de traducció, entre d'altres.

Voluntariat i intercanvi lingüístic

Podeu participar en programes de voluntariat i d'intercanvi i acollida lingüística i cultural en la vostra universitat.

Diccionaris i recursos lingüístics

Podeu trobar els principals diccionaris i recursos terminològics en l'àmbit universitari i en el de recerca; els serveis de consultes lingüístiques i terminològiques; els criteris lingüístics de la DGPL i de les universitats catalanes, i altres informacions sobre traducció, correcció i interpretació.

Plans de llengües a les universitats

Aquests plans recullen el marc estratègic i els objectius de la política lingüística de les universitats catalanes.

Institucions de l'àmbit lingüístic català

Diverses institucions treballen per al català a Catalunya i a l'exterior.