Pere Balsells, empresari català resident a Califòrnia, va contactar amb la Generalitat de Catalunya el juny de 1995, quan va venir al nostre país per presentar la seva iniciativa d’instituir una beca anual destinada a joves enginyers catalans i oferir-los la possibilitat d’ampliar els seus estudis a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) de la University of California, Irvine.

Pere Balsells havia fet una donació a la University of California, Irvine, tot creant el Balsells Fellowship Fund i volia demanar la col·laboració de la Generalitat de Catalunya per poder fer difusió de la beca i seleccionar els becaris, ja que des de Califòrnia era molt difícil poder arribar als possibles candidats.

Arran de les converses mantingudes amb l'aleshores Comissionat per a Universitats i Recerca, es va decidir establir el Programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau a la HSSoE, cofinançat per ambdues parts, i que actualment presenta diferents modalitats.

L’any 2009 Pere Balsells i la Generalitat de Catalunya van establir un nou programa a la University of Colorado Boulder, on s’ofereixen anualment tres noves beques per fer estudis de màster o doctorat en l’àmbit de l'enginyeria.

El juliol de 2015 es va signar un altre conveni per establir el Programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya per cursar estudis de màster en l’àmbit agroalimentari a la University of California, Davis.

Per a consultes sobre el programa podeu adreçar-vos al correu balsells.dgr@gencat.cat