L'ambaixador UNICAT exerceix d’antena multiplicadora de l’acció de l’ambaixador EPSO i fa de contacte amb la universitat a la qual representa. La seva missió, doncs, és fer la màxima difusió de totes les oportunitats laborals i de pràctiques existents i donar suport als esdeveniments que s’organitzin dins de l'àmbit de la Unió Europea. L’ ambaixador UNICAT reforça també la figura de l’ambaixador EPSO per teixir una xarxa que acosti les institucions europees als universitaris i els ajudi a dibuixar un horitzó professional dins de la UE.

A l’igual que l’ambaixador EPSO, l’ambaixador UNICAT ha de tenir un perfil on aptituds com la comunicació, la creativitat, la capacitat d’organització i els idiomes siguin destacables. Aquest any, nou universitats catalanes disposaran d’un ambaixador UNICAT o EPSO.