• Imprimeix

Màster de formació del professorat

Nou període de Preinscripció del màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.
Ampliació de noves especialitats: Llengua i Literatura Catalana/Castellana (URV) i Dibuix – Febrer (UB)

Informem que, per ampliació de noves especialitats al màster, s’obre un nou període de preinscripció els dies 28 i 29 de setembre.
Els estudiants que hagin realitzat la preinscripció del màster podran fer modificacions de les seves preferències. També es podran fer noves preinscripcions al màster, i en aquest cas lliurar la documentació requerida a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus.
L’assignació de places es farà pública al portal Accesnet el dia 4 d’octubre i la matrícula s’haurà de formalitzar en el centre universitari del 5 al 7 d’octubre.

 

El màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes és un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en aquests estudis. Aquest màster substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

El perfil i els continguts acadèmics del màster els marca el Departament d'Ensenyament. Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics, concertats i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Pel que fa als centres educatius públics, podeu treballar com a personal docent funcionari (si aproveu unes oposicions), com a personal interí o bé com a personal substitut. En el següent enllaç podeu consultar la borsa de treball del personal docent interí i substitut del Departament d’Ensenyament.

Aquest màster de formació del professorat s’organitza, de manera coordinada, en el marc del sistema universitari de Catalunya.