• Imprimeix

Màsters

Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que l'estudiantat assoleixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.

 

Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics.

 

Els estudis de màster universitari estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.