• Imprimeix

Preus dels estudis universitaris

El preu dels ensenyaments oficials que s'imparteixen a les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el determina el Govern de la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits generals de preus públics establerts per a tot l'Estat. Els estudiants han d'abonar els preus que estableix el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (Decret 131/2018).

El Govern de la Generalitat estableix, per a una etapa educativa postobligatòria, una política de preus i beques que té com a objectiu contribuir a l'assoliment de l'estabilitat pressupostària i a una coresponsabilitat més gran de les persones beneficiàries dels serveis educatius en aquesta etapa. Pel que fa a les universitats privades, el preu l'estableixen els òrgans de govern d'aquestes universitats. En conseqüència, no se'ls pot aplicar el que estableix l'esmentat Decret de preus dels serveis acadèmics universitaris.

Els crèdits dels estudis oficials de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior es distribueixen en tres nivells de preu segons el coeficient d'estructura docent, en funció de l'experimentalitat de l'estudi.

Destaquem