• Imprimeix

Altra oferta formativa

En el marc de l'oferta formativa general, les universitats catalanes inclouen, entre altres programes, els cursos d'estiu, amb l'objectiu de potenciar les relacions i la cooperació interculturals.

Durant aquest període de l'any, els estudiants universitaris, els professionals i la ciutadania en general poden combinar la realització d'activitats de lleure amb l'estudi, l'especialització o l'aprofundiment dels seus coneixements sobre temes diversos.

Anualment, les universitats i altres institucions donen a conèixer la seva oferta de cursos d'estiu. Per obtenir informació sobre aquests cursos, es poden consultar les pàgines web de les universitats, i també la Guia de cursos d'estiu, editada per l'Institut Joan Lluís Vives, que conté els cursos organitzats per totes les universitats de l'àmbit cultural del català.

D'altra banda, durant el curs acadèmic les universitats ofereixen, anualment, formació d'extensió universitària adreçada a la societat en general. Són cursos de caràcter professional o d'interès formatiu o cultural, que no exigeixen com a requisit posseir cap títol universitari i que no condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial. Per conèixer aquesta oferta formativa, es poden consultar els webs de les universitats corresponents.

Actualment existeixen a Catalunya alguns centres que han estat autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats per impartir estudis conforme a sistemes educatius vigents en altres països, en el marc del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris que ha estat modificat pel Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització y acreditació d'universitats i centres universitaris. Aquests estudis no condueixen a l'obtenció de títols oficials i homologats a l'Estat espanyol.

A continuació s'indica la relació de centres autoritzats:

Toulouse Business School-Barcelona (TBS Barcelona)
Títols: Bachelor in ManagementMaster in Management
Centre estranger: Groupe École Supérieure de Commerce de Toulouse (França)
Ordre EMC/153/2016, DOGC 7142, de 15/06/16.
Resolució de 06/10/1997, DOGC 2497, de 16/10/97, modificada per les ordres UNI/155/2006, de 28 de març, ECO/327/2011, de 15 de novembre, i ECO/299/2013, de 14 de novembre.

Escola Superior Empresarial de Relacions Públiques (ESERP)
Títol: Bachelor of Arts (honours) in Business Administration
Centre estranger: Universitat de Staffordshire (Regne Unit)
Resolució de 06/03/1997, DOGC 2359, de 26/03/97

EDU España Deutschland University Studies
Títol: Bachelor of Arts Business Administration
Centre estranger: Escola Superior Fachhochschule Südwestfalen (Alemanya)
Ordre ECO/267/2012, DOGC 6217, de 20/9/2012.

Data d'actualització:  21.06.2017