• Imprimeix

Estadístiques sobre convocatòries públiques en matèria d'R+D+I desagregades per sexe

Aquest apartat mostra tot un seguit d'indicadors sobre les convocatòries públiques de beques i ajuts a la recerca finançades per la Generalitat de Catalunya i destinades a recursos humans des de l'any 2004, també descarregables en diversos formats (XLS, CSV i XML).

La informació està classificada per tipus d'entitat beneficiària i subdividida en tres categories, segons l'objectiu de la convocatòria: formació, incorporació i mobilitat. Les convocatòries de formació inclouen els ajuts predoctorals i postdoctorals. Les convocatòries d'incorporació fan referència als ajuts i beques destinats a incorporar al sistema català d'R+D personal investigador d'arreu del món. Finalment, les convocatòries de mobilitat apleguen aquelles actuacions destinades a promoure la formació i intercanvi de personal investigador a grups universitaris i de recerca de fora de Catalunya. Per cada categoria, es mostra el nombre de dones i homes receptors dels ajuts, així com l'import total (en milers d'euros) que s'hi ha destinat. Les convocatòries que s'han tingut en consideració són les següents:

  • Formació: FI, FIE, BP, FI-IQUC, FI-ICIP i INEFC
  • Incorporació: PIV, C-RED i Programa Ramón y Cajal
  • Mobilitat: BCC, BE, BFUL, BBI, PBR, CTP-AIRE, DEBEQ, ERTC-QUEBEC, NANOTEC, DELEGACIONS i TECNIOSPRING 


Font de la informació:
Direcció General de Recerca i Agència per a la Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 
Formació
 
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
386 
327 
17.090,91 
19 
32 
439,51 
Centres de recerca de les administracions
77 
72 
5.115,25 
18,50 
Altres centres d'R+D+I
14 
14 
480,73 
23 
35 
178,69 
Hospitals i fundacions hospitalàries
277,63 
00,00 
Empreses
28 
55 
2.152,09 
00,00 
TOTAL
511 
472 
25.116,61 
42 
70 
636,70 
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
460
392
14.197,18 
53 
113
500,50 
 41
52
578,06 
Centres de recerca de les administracions
68
59
2.518,28 
0
6
17,10 
12
17
315,71 
Altres centres d'R+D+I
58,38
0,00 
5
11 
999,27 
Hospitals i fundacions hospitalàries
0,00 
0,00 
12,89 
Empreses
48 
824,09 
0,00 
0,00 
Altres entitats
56
54
508,89 
0,00 
6,31 
TOTAL
589
557
18.106,83
53 
119 
517,61 
59
81
1.912,23
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
446
359
13.116,60 
 0
0,00 
 98
128
1.636,50 
Centres de recerca de les administracions
69
49
2.328,20 
0
0
0,00 
27
22
312,10 
Altres centres d'R+D+I
0,00
0,00 
0
7,20 
Hospitals i fundacions hospitalàries
0,00 
0,00 
0,00 
Empreses
0,00 
0,00 
0,00 
Altres entitats
12 
367,70 
0,00 
76,80 
TOTAL
522
414
15.812,50
0,00 
132
159
2.032,60
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
364 
352 
19.641,01 
0,00 
104 
114 
1.508,72 
Centres de recerca de les administracions
74 
57 
2.645,60 
0,00 
21 
22 
263,70 
Altres centres d'R+D+I
0,00 
0,00 
15,89 
Hospitals i fundacions hospitalàries
0,00 
0,00 
0,00 
Empreses
0,00 
0,00 
0,00 
Altres entitats
176,08 
0,00 
0,00 
TOTAL
440 
410 
22.462,69 
0,00 
126
137
1.788,31
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
366
372
18.750,19
9
26
313,42
128
122
1.757,87
Centres de recerca de les administracions
54
68
3.578,98
4
14
225,72
17
21
254,42
Altres centres d'R+D+I
0
1
10,45
0
3
37,97
1
0
8,60
Hospitals i fundacions hospitalàries
32
10
1.084,97
1
0
3,41
10
8
112,04
Empreses
0
7
73,15
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
1
5
83,55
0
1
14,66
4
1
30,27
TOTAL
453
463
23.581,28
14
44
595,17
160
152
2.163,20
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
337
345
16.180,39
8
30
304,80
113
136
2.034,80
Centres de recerca de les administracions
47
58
3.242,88
4
11
138,70
17
14
181,40
Altres centres d'R+D+I
0
1
43,90
0
0
0,00
0
0
0,00
Hospitals i fundacions hospitalàries
29
12
973,94
0
0
0,00
3
6
54,90
Empreses
13
37
2.138,16
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
8
26
1.603,43
 1
 1
 58,50
0
3
17,00
TOTAL
434
479
24.182,71
13
42
502,00
133
159
2.288,10
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
364
354
15.599,50
11
25
364,60
149
152
2.495,60
Centres de recerca de les administracions
57
65
3.512,50
4
14
184,00
10
20
167,70
Altres centres d'R+D+I
1
2
58,30
0
0
0,00

1

4

22,80 
Hospitals i fundacions hospitalàries
35
14
1.144,80
0
0
0,00
7
1
48,10
Empreses
10
25
350,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
11
12
678,40
 0
 0
 0,00
29
18
297,30
TOTAL
478
472
21.343,50
15
39
548,60
196
195
3.031,50
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
394
356
13.801,30
4
18
310,20
136
128
1.605,70
Centres de recerca de la Generalitat de Catalunya
47
55
2.709,70
0
8
141,20
7
6
72,90
CSIC i altres centres d'R+D+I
26
18
1.225,60
0
3
49,60
11
6
154,40
Hospitals i fundacions hospitalàries
26
10
656,00
0
0
0,00
3
0
35,60
Empreses
25
73
1.867,50
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
13
28
661,80
0
 1
 27,40
10
15
67,50
TOTAL
531
540
20.921,90
4
30
528,40
167
155
1.936,10
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
482
448
15.258,30
4
26
414,91
163
153
1.962,90
Centres de recerca de la Generalitat de Catalunya
63
58
2.188,50
1
4
55,16
9
14
115,90
CSIC i altres centres d'R+D+I
35
17
822,50
1
3
45,00
12
10
97,00
Hospitals i fundacions hospitalàries
31
11
851,70
0
0
0,00
5
3
55,00
Empreses
30
54
1.762,30
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
9
18
393,98
 0
 1
 27,37
0
0
0,00
TOTAL
650
606
21.277,28
6
34
539,44
189
180
2.230,80
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
469
459
15.033,30
10
26
608,30
146
178
1.919,20
Centres de recerca de la Generalitat de Catalunya
55
59
1.732,80
2
6
191,40
15
13
86,30
CSIC i altres centres d'R+D+I
30
9
643,30
3
9
175,40
11
6
97,90
Hospitals i fundacions hospitalàries
15
5
408,80
1
0
14,90
0
2
5,00
Empreses
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
4
2
51,50
 1
 1
 60,00
0
0
0,00
TOTAL
573
526
17.869,70
17
42
1.050,00
172
199
2.108,40
 
Formació
 
Incorporació
Mobilitat
 
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
Actius
Import (K€)
 
D
H
 
D
H
 
D
H
 
Universitats
370
421
10.626,30
9
23
455,90
28
43
914,40
Centres de recerca de la Generalitat de Catalunya
58
46
1.523,70
1
6
81,80
4
4
101,00
CSIC i altres centres d'R+D+I
33
27
784,50
0
1
9,60
4
4
86,10
Hospitals i fundacions hospitalàries
13
9
268,40
0
0
0,00
1
2
18,50
Empreses
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Altres entitats
20
30
450,30
 0
 0
 0,00
20
29
419,90
TOTAL
494
533
13.653,20
10
30
547,30
57
82
1.539,90
Data d'actualització:  26.04.2016