• Imprimeix

Càtedres UNESCO

La UNESCO, entre moltes altres activitats, promou la cooperació interuniversitària, la mobilitat acadèmica, la transferència de coneixement i la creació de xarxes a escala internacional. Per aquest motiu, l'any 1992 va crear el programa de càtedres UNESCO/UNITWIN d'agermanament d'universitats, que és l'activitat intersectorial més important de la UNESCO en l'àmbit de l'ensenyament superior.

Aquest programa, amb la creació de càtedres UNESCO especialitzades en una temàtica concreta a diferents universitats d'arreu del món, té l'objectiu de ser una eina per desenvolupar la cooperació interuniversitària, tot posant l'accent en la transferència de coneixement entre universitats i la promoció de la solidaritat acadèmica al món.

El novembre del 2006, es va editar la publicació Les càtedres UNESCO a Catalunya. "Temes de recerca i Innovació, núm. 3": que dóna a conèixer a un públic extens les càtedres UNESCO, que es coordinen des de Catalunya i que reben el suport de la Generalitat. 

La UNESCO atorga aquesta denominació a unitats de docència i recerca establertes en universitats, institucions d'ensenyament superior o centres científics que destaquin per la seva excel·lència acadèmica i que comparteixin els objectius de la UNESCO. La UNESCO encomana a aquestes unitats la missió d'organitzar activitats docents i de divulgació en un camp concret del coneixement considerat prioritari. La primera càtedra UNESCO del món que es va aprovar, el 1989, va ser la càtedra de Mètodes Numèrics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Els projectes desenvolupats en les diferents càtedres que hi ha arreu del món inclouen una gamma molt àmplia d'àmbits, que va des del desenvolupament sostenible, el medi ambient i la població, fins a qualsevol branca de la ciència, la tecnologia, les enginyeries o les ciències socials i humanes, la pau, la democràcia, els drets humans, les ciències de l'educació, la cultura o la comunicació. A banda de desenvolupar projectes de recerca, les càtedres UNESCO impulsen programes de postgrau i crèdits de lliure elecció per als estudiants.

Data d'actualització:  23.03.2018

Destacats