• Imprimeix

Estudis de grau amb proves d'aptitud personal (PAP)

Per accedir al grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport (CAFE), tots els centres de les universitats públiques catalanes (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de l'Ebre-URV, Tecnocampus de Mataró-UPF) i de la Universitat de UVic-UCC que ofereixen aquest ensenyament, faran una prova d'aptitud personal (PAP) única. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol.licitar l'admissió a qualsevol dels centres que imparteix el grau de CAFE.
 

Dades convocatòria 2016: 

Matrícula de la prova: del 6 al 14 de juny de 2016

Dates de la prova 2016:

20 de juny de 2016 UVic-UCC
21 de juny de 2016 INEFC Lleida (UdL)
21 i 22 de juny de 2016 INEFC Barcelona UB)
22 de juny de 2016 Tecnocampus Mataró (UPF)
27 de juny de 2016 EUSES Terres de l'Ebre (URV) 

El dia de la prova l’alumnat ha de presentar el DNI.

Tota la informació sobre aquesta prova: data de matrícula, data i lloc de les proves, documentació a presentar, exempció de les proves, així com la descripció concreta de les proves la podeu trobar en el document PDF Annex.

Matrícula de la prova: del 6 al 14 de juny de 2016

Data de la prova escrita: 18 de juny de 2016

Dates de l'entrevista personal: 20, 21 i 22 de juny de 2016

Lloc de la prova:
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Edifici "La Farinera"
C/ Colom, 84-90
08222 Terrassa
Tel. 93 736 15 55


El dia de la prova l'estudiant ha de presentar el DNI.


Estan exempts de la prova:

  • Els alumnes que hagin superat les PAP l'any 2015 a l'ESCAC.
  • Els alumnes que han superat el curs preparatori 2015-2016 o anteriors satisfactòriament.

L’alumnat haurà de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins a l’1 de juliol.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://www.escac.es/

 

Matrícula de la prova: del 6 al 14 de juny de 2016

Data de la prova: 21 de juny de 2015

Lloc de la prova:
Edifici Torre dels Frares de la UVic-UCC
C/ de la Laura, 13
08500 Vic
Tel. 93 8815517

 

El dia de la prova l'estudiant ha de presentar el DNI i el justificant de pagament.

 Estan exempts d'aquesta prova:
- L’alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR ).
- L’alumnat que van superar la prova l'any 2014, a la UVic-UCC.  

L’alumnat ha de presentar la documentació adient  a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins a l’1 de juliol.

Per a més informació podeu consultar la pàgina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  

Matrícula de la prova: del 6 al 14 de juny de 2016

Data de la prova: 27 de juny de 2016

Lloc de la prova:

CESDA
Campus Aeronàutic de Reus
Carretera de l'Aeroport, s/n
43206 Reus
Tel. 977 30 00 27

El dia de la prova l'alumnat ha de presentar el DNI.


Estan exempts de la prova:

  • L’alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC).
  • L’alumnat que va superar la prova l’any 2014 o 2015.


L’alumnat ha de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins a l’1 de juliol.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://www.cesda.com 

Per accedir al grau de Traducció i interpretació –anglès- (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) o al grau de Traducció/Llengües Aplicades (Universitat Pompeu Fabra), es farà una prova d'aptitud personal única. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol.licitar l'admissió a qualsevol dels dos centres que imparteix el grau.

L’alumnat triarà en el moment de formalitzar la matrícula en quina universitat vol realitzar la prova.

Matrícula de la prova: del 6 al 14 de juny de 2016

Data de la prova: 18 de juny de 2016, a les 10.00 h

 

Lloc de la prova a la UAB:

Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 581 18 76

 

Lloc de la prova a la UPF:

Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de la Comunicació - Poblenou
C/ Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Tel. 93 542 24 32


El dia de la prova l'alumnat ha de presentar el  DNI.


L’alumnat que va superar la prova l'any  2015, a la UAB o a la UPF, aquesta només tindrà validesa per accedir l’any 2016 a la universitat on la va superar. En aquest cas cal que l’alumnat presenti el certificat en què consti que va superar la prova l'any 2015.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://www.uab.cat/traducciointerpretacio 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web www.upf.edu/factii

Data d'actualització:  13.06.2016