• Imprimeix

Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

També poden, de forma simultània, presentar-se a les proves d'accés per a més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d'accés per a més grans de 25 anys i a les proves d'accés per a més grans de 45 anys.

La matrícula es formalitza a Accesnet, del 15 al 28 de febrer de 2017.