• Imprimeix

Més grans de 25 anys

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Poden presentar-se a aquestes proves els candidats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.
  • En el cas d’estudis estrangers, que aquests no permetin l’accés a la universitat en el seu país.

La matrícula es formalitza a Accesnet, del 17 al 29 de febrer.