• Imprimeix

Calendari i horari de les proves 2016

Anualment hi ha dues convocatòries de les PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2016

Prematrícula batxillerat         
(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

Del 17 (dc.) de febrer al 29 (dl.) de febrer
Matrícula alumnes lliures batxillerat/PAP               (Alumnes amb el batxillerat finalitzat) Del 2 (dl.) al 9 (dl.) de maig
Matrícula alumnes CFGS/PAP  Del 11 (dc.) al 18 (dc.) de maig 
Matrícula batxillerat                                             (Alumnes que cursen 2n de batxillerat) Del 20 (dv.) de maig al 2 (dj.) de juny
Consulta tribunal i lloc d’examen 9 (dj.) de juny
PAU juny 14 (dt.), 15 (dc.) i 16 (dj.) de juny
Tribunal especial incidències 20 (dl.), 21 (dt.) i 22 (dc.) de juny
Resultats de les PAU/PAP 29 (dc.) de juny
Sol·licitud reclamació i doble correcció  Del 29 (dc.) de juny a l'1 (dv.) de juliol
Resultats reclamació i doble correcció 11 (dl.) de juliol
Sol·licitud reclamació a la doble correcció De l'11 (dl.) al 13 (dc.) de juliol
Resultats reclamació a la doble correcció 19 (dt.) de juliol


Tots els tràmit es fan per Internet: https://accesnet.gencat.cat   

  

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2016
Matrícula PAU setembre                                                             (Per a tots els alumnes)
19 (dt.), 20 (dc.) i 21 (dj.) de juliol
Consulta tribunal i lloc d’examen  29 (dv.) de juliol
PAU setembre 6 (dt.)7 (dc.) i 8 (dj.) de setembre
Resultats de les PAU/PAP 20 (dt.) de setembre
Sol·licitud reclamació i doble correcció  Del 20 (dt.) al 22 (dj.) de setembre
Resultats reclamació i doble correcció 30 (dv.) de setembre
Sol·licitud reclamació a la doble correcció Del 30 (dv.) de setembre al 3 (dl.) d'octubre
Resultats reclamació a la doble correcció 7 (dv.) d'octubre

 

  Tots els tràmit es fan per Internet: https://accesnet.gencat.cat 

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.
Les PAU del batxillerat del curs 2015-2016 tindran lloc els dies 14, 15 i 16 de juny de 2016 i els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2016, d'acord amb l'horari següent:Dies 14 de juny i 6 de setembre
8.30-9.00 Comprovació de les dades de l'alumnat matriculat en fase general
9.00-10.30 Llengua castellana i literatura
11.00-12.30 Llengua catalana i literatura
13.00-14.30 Anàlisi musical
Economia de l'empresa
Química
14.30-15.30      DESCANS PER DINAR
15.30-17.00 Dibuix tècnic
Literatura castellana
Dies 15 de juny i 7 de setembre
8.30-10.00 Història 
Història de la filosofia
10.30-12.00 Llengua estrangera
12.30-14.00 Ciències de la terra i del medi ambient
Disseny
Matemàtiques aplicades a les CCSS
14.00-15.00      DESCANS PER DINAR
15.00-16.30 Electrotècnia
Història de l'art
Dies 16 de juny i 8 de setembre
8.30-10.00 Física
Geografia
10.30-12.00 Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
12.30-14.00 Biologia
Cultura audiovisual
Grec
14.00-15.00      DESCANS PER DINAR
15.00-16.30 Literatura catalana
Tecnologia industrial

 

 

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, en el mateix tribunal i dia d'examen previst.

* Als estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica i de proves d'aptitud personal (PAP), se'ls entregaran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.

Data d'actualització:  29.04.2016