• Imprimeix

Llistes de notes de tall i de places universitàries

A la preinscripció universitària, l’estudiant trobarà diferents tipologies en l’oferta de centres d’estudi:

  • Oferta bàsica: L’estudiant tria un estudi i en finalitzar-lo obtindrà el títol oficial corresponent.
  • Agrupació d’estudis: El primer curs és comú i, un cop superat, l’estudiant podrà demanar l’estudi que vol continuar. En finalitzar, obtindrà un únic títol oficial corresponent al grau cursat. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació".
  • Simultaneïtat d’estudis (doble titulació): L’estudiant realitzarà dos estudis simultàniament i en finalitzar-los obtindrà els dos títols oficials de grau. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "simultaneïtat".
  • Agrupació de simultaneïtat d’estudis (doble titulació oberta): L’estudiant tria un estudi de grau "X" per cursar-lo simultàniament amb un segon estudi de grau "Y" o "Z". Durant els primers cursos l’estudiant farà matèries del grau "X" i matèries comunes dels graus "Y" i "Z"; més endavant l’estudiant haurà de triar definitivament el segon estudi de grau, "Y" o "Z", que vol cursar. En finalitzar, obtindrà dues titulacions oficials corresponents als dos estudis de grau realitzats. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació de simultaneïtat".
Data d'actualització:  26.01.2017