• Imprimeix

Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

2344 - Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys Departament d'Empresa i Coneixement universitatsirecerca

La prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys són comunes per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consten d’una part comuna, igual per a tots els candidats/es, i una part específica, segons l'opció triada. Cada candidat/a disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i per millorar la qualificació obtinguda. La nota més alta serà aquella que prevaldrà per accedir a la universitat.

Llegiu-ne més
  • Termini de matrícula: del 15 al 28 de febrer de 2018.
  • La matrícula només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins el dia 1 de març (inclòs)
Què necessiteu fer?

Data actualització 15.01.2018