• Imprimeix

Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència

9845 - Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència Departament d'Empresa i Coneixement universitatsirecerca

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.

L'accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l’any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d’estudi de les universitats catalanes.

Llegiu-ne més

Termini de matrícula: del 15 al 28 de febrer de 2018.

La matrícula només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins el dia 1 de març (inclòs).

  • A persones que tinguin 40 anys en l’any en què es sol·licita l’accés a la universitat.
  • A persones que no tinguin cap titulació acadèmica que els habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.
  • A persones que acreditin experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament universitari de grau per al qual se sol·licita l’accés.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.01.2018