• Imprimeix

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

El CIC elabora cada any, en compliment d'allò establert a la Llei d'universitats de Catalunya, una memòria d'activitats que remet al Parlament de Catalunya, als membres que integren el mateix Consell i a diverses institucions i personalitats implicades en l'educació superior del nostre país. A partir de l'estructura i funcions del CIC, aquestes memòries són fedatàries dels acords, actuacions i projectes portats a terme per les comissions i de la gestió realitzada per les dues oficines que integren aquest òrgan. N'oferim aquí les més recents.

Data d'actualització:  12.06.2018