• Imprimeix

Els perfils de RECERCAT

La persona responsable de la direcció d'un centre de recerca és una peça fonamental, perquè en depèn bona part de l'èxit del centre. Prestigi internacional per atreure personal investigador i capacitat científica i de gestió són aptituds bàsiques que ha de tenir la persona encarregada de la direcció d'un centre. Conscients de la importància d'aquesta figura, des del mes de setembre de 2006 el butlletí electrònic RECERCAT destina un espai a analitzar el perfil professional de les persones responsables de la direcció dels centres de recerca de Catalunya.  Aquesta pàgina web aplega tots els perfils publicats fins ara per tal que hi pugueu accedir de manera ràpida des d'un mateix lloc web, ordenats alfabèticament pel nom del centre de recerca.