• Imprimeix

CIC Comunicació (2009-2015)

CiC comunicació és una publicació periòdica de caràcter electrònic que pretén donar a conèixer, d'una manera sistemàtica i rigorosa, l'activitat del Consell Interuniversitari de Catalunya per tal d'apropar-lo tant a les persones que pertanyen a les comunitats universitàries que l'integren com al conjunt de la ciutadania. D'altra banda, cerca convertir-se en un eficaç nexe informatiu entre els diferents òrgans del Consell: comissions, oficines i unitats. En definitiva, un instrument de comunicació interna i externa capaç de satisfer l'interès d'aquells que l'integren i de complir amb la transparència que ha de presidir la governança d'una institució pública.

Per tal de rebre els propers números de CIC Comunicació a la vostra bústia de correu, heu de clicar sobre l'opció "Alta" del menú de la dreta.

Si voleu contactar amb nosaltres, adreceu-vos a: ciccom.sur@gencat.cat 

 

ISSN: 2014-2935 Dipòsit legal: B-31016-2012

Últim número

Directe a: