• Imprimeix

Carta de Serveis d'atenció ciutadana

Via Laietana, 2, planta baixa - 08003 Barcelona

universitatsirecerca.gencat.cat

 • Punt d'Informació i Atenció Ciutadana (PIAC) d'Universitats i Recerca
  Tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (de 8:30h a 14:30h amb cita prèvia). Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
  Bústia de contacte PIAC 
  Cita prèvia 
 • Oficina d'Accés a la Universitat
  Tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Tancat els dies 24 i 31 de desembre. 
  Bústia de contacte Accesnet

 

Anar a: Seus territorials de l'Oficina d'Accés a la Universitat

Facilitar i simplificar l’accés de la ciutadania a la informació i tramitació dels recursos i els serveis que ofereix el sistema universitari català.

Gestionar l’organització de les proves d’accés a la universitat, el procés de preinscripció universitària i l’assignació d’alumnes a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i el procés d’informació al professorat involucrat en els tribunals de les proves i als centres de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

La Secretaria d’Universitats i Recerca està dotada de personal expert i format per atendre amb criteris de professionalitat, responsabilitat, rigor, claredat i flexibilitat en les gestions següents:

Accés a la universitat

 • Coordinació i organització de les proves d’accés a la universitat
 • Promoció dels estudis universitaris impartits a Catalunya
 • Orientació universitària
 • Informació i tràmit sobre la preinscripció universitària i assignació de places
 • Informació i tràmit sobre les proves d’aptitud personal (PAP)
 • Informació i tràmit sobre l’accés al màster de formació del professorat de secundària
 • Informació i tràmit sobre les retitulacions
 • Punts d’autoservei per iniciar els tràmits

 

El sistema universitari a Catalunya

 • Informació sobre l’oferta formativa i condicions d’accés
 • Informació sobre  l’estructura dels estudis universitaris (graus, màsters, etc.)
 • Informació sobre normatives, procediments i tràmits
 • Informació sobre preus universitaris, beques i ajuts
 • Informació sobre activitats acadèmiques d’extensió universitària i convocatòries
 • Informació sobre altres sistemes universitaris o organismes
 • Informació sobre l’allotjament

 

Registre

 • Registre d’entrada de documentació
 • Formulari de sol·licitud
 • Formulari de presentació de documents

 

Atenció de consultes telemàtiques

 • Resposta a les consultes, queixes i suggeriments en matèria d’universitats i recerca
 • Ser atesos amb celeritat i eficàcia
 • Ser tractats de manera amable i respectuosa
 • Formular queixes i suggeriments respecte al funcionament del servei
 • Garantir la protecció de les dades personals lliurades
 • Participar en la millora contínua del servei, mitjançant els canals que es posen a l’abast de tothom
 • Obtenir resposta a les vostres consultes i peticions
 • Respectar el personal que presta el servei
 • Respectar la resta d’usuaris
 • Respectar l’ordre i els criteris d’atenció que s’estableixin
 • Respectar l’horari del servei
 • Respectar les instal·lacions
 • Satisfer les taxes, si s’escau

Atenció presencial

Mantenir una mitjana de temps d’espera:

 • Inferior a 5 minuts en l’atenció de registre
 • Inferior a 5 minuts en l’atenció amb cita prèvia
 • Inferior a 15 minuts en la realització de tràmits relatius a l’accés a la universitat

 

Fomentar la transparència i l’accés de la ciutadania a les dades públiques, mitjançant la publicació dels resultats de les activitats gestionades a universitatsirecerca.gencat.cat.          

 

Atenció telemàtica

 • Donar una resposta a la consulta, queixa o suggeriment en el termini mitjà de 5 dies.

 

Nivell de compliment dels compromisos

Atenció presencial

 • Nombre de visites
 • Temps d’espera per ser atès als diferents punts d’atenció
 • Temps d’espera per ser atès amb cita prèvia


Atenció telemàtica

 • Nombre de consultes rebudes
 • Temps de resposta mitjà per tema de consulta

La Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) posa a la vostra disposició diferents canals perquè ens feu arribar els vostres suggeriments o queixes:

Data d'actualització:  09.07.2018