• Imprimeix

Biblioteca

La biblioteca de la Secretaria d'Universitats i Recerca és un centre d'informació especialitzat en universitats i recerca. Les seves àrees d'especialitat són les pròpies de la Secretaria. Per tant, inclou fons especialitzats en:

  • Universitats: polítiques universitàries, educació superior, qualitat de l'ensenyament superior (gestió de la qualitat, avaluació de programes, centres universitaris i professorat), inserció laboral dels graduats i doctors, sistema universitari català, directori d'estudis, beques i ajuts, infraestructures i estadístiques universitàries, relacions universitats i empresa.
  • Recerca, Desenvolupament i Innovació: política científica, comunicacions científiques i premis, plans de recerca, centres de recerca, innovacions tecnològiques, investigació i desenvolupament, transferència de coneixement, patents, propietat intelectual.
  • Llibres de divulgació científica i novel·les de temàtica científica o escrites per científics.

La biblioteca té dues unitats que són:

Biblioteca d'Universitats i Recerca /serveis centrals
Via Laietana, 2, 5a planta, 08003 Barcelona
Tel. 93 552 68 59
biblioteca.sur@gencat.cat

 

Biblioteca SUR / AQU Catalunya

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
C. Vergós, 36-42, 08017 Barcelona
Tel. 93 268 89 50
Fax. 93 268 89 51.
biblioteca@aqu.cat

De dilluns a divendres de 8 a 15 h. 

Tot el personal de la Secretaria d'Universitats i Recerca i el personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També és oberta als professors i investigadors, i altres possibles usuaris externs, mitjançant cita prèvia.

Condicions de prèstec: Podeu consultar les condicions de préstec al següent enllaç.

L'accés a la sala de consulta de la biblioteca es farà mitjançant cita prèvia telefònica (tel. 93 552 68 59) o per correu electrònic, en el qual heu d'especificar nom i cognoms i perfil d'usuari (estudiant, professional o investigador) i les dades per poder-vos contactar.

Es pot accedir al fons documental de la Biblioteca mitjançant dos catàlegs:

La biblioteca va elaborar un tesaure d'especialitat format pels termes emprats en la indexació dels documents. En cas que us interessi la consulta, podeu fer-la a: biblioteca.sur@gencat.cat

Data d'actualització:  10.11.2016