La biblioteca de la Secretaria d'Universitats i Recerca és un centre d'informació especialitzat en universitats i recerca. Les seves àrees d'especialitat són les pròpies de la Secretaria. Per tant, inclou fons especialitzats en:

  • Universitats: polítiques universitàries, educació superior, qualitat de l'ensenyament superior (gestió de la qualitat, avaluació de programes, centres universitaris i professorat), inserció laboral dels graduats i doctors, sistema universitari català, directori d'estudis, beques i ajuts, infraestructures i estadístiques universitàries, relacions universitats i empresa.
  • Recerca, Desenvolupament i Innovació: política científica, comunicacions científiques i premis, plans de recerca, centres de recerca, innovacions tecnològiques, investigació i desenvolupament, transferència de coneixement, patents, propietat intel·lectual.
  • Llibres de divulgació científica i novel·les de temàtica científica o escrites per científics.

La biblioteca té dues unitats que són:

Biblioteca d'Universitats i Recerca /serveis centrals
Via Laietana, 2, 5a planta, 08003 Barcelona
Tel. 93 552 68 59
e-mail: biblioteca.sur@gencat.cat

 

Biblioteca SUR / AQU Catalunya

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
C. Vergós, 36-42, 08017 Barcelona
Tel. 93 268 89 50
Fax. 93 268 89 51.
e-mail: biblioteca@aqu.cat

De dilluns a divendres de 8 a 15 h. 

Tot el personal de la Secretaria d'Universitats i Recerca i el personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També és oberta als professors i investigadors, i altres possibles usuaris externs, mitjançant cita prèvia.

Condicions de préstec: Podeu consultar les condicions de préstec al següent enllaç.

L'accés a la sala de consulta de la biblioteca es farà mitjançant cita prèvia telefònica (tel. 93 552 67 81) o per correu electrònic, en el qual heu d'especificar nom i cognoms i perfil d'usuari (estudiant, professional o investigador) i les dades per poder-vos contactar.

Es pot accedir al fons documental de la Biblioteca fins el mes d'octubre de l'any 2011 mitjançant dos catàlegs:

 

A partir d'aquesta data, si desitgeu conèixer si disposem d'alguna publicació concreta, poseu-vos en contacte directament amb la Bilblioteca.

La biblioteca va elaborar un tesaure d'especialitat format pels termes emprats en la indexació dels documents. En cas que us interessi la consulta, podeu fer-la a: biblioteca.sur@gencat.cat

Data d'actualització:  08.06.2015