El sistema universitari de Catalunya està integrat per dotze universitats, set públiques, quatre privades i una no presencial. Les nostres universitats són institucions fonamentals per a la creació, la transmissió i la difusió de la cultura i dels coneixements científics, humanístics, tècnics i professionals, així com per a la transmissió dels valors civils i socials que caracteritzen una societat democràtica.

En aquest marc, les polítiques que es duen a terme en l'àmbit d'universitats, estan adreçades a:

  • desenvolupar un model universitari que opti per l'excel·lència i la captació de talent, mitjançant la internacionalització de les universitats catalanes i el desenvolupament de plans de millora de la qualitat, que facilitin l'encaix amb les estructures europees, per situar-les en posicions capdavanteres, a escala global.
  • incrementar l’ús de terceres llengües en els estudis universitaris i els programes de mobilitat, per contribuir a la internacionalització de les universitats catalanes.
  • augmentar la cooperació interuniversitària, que es recolzi en l’expertesa i en l’especialització de cadascuna de les universitats, per fer una oferta agregada d’estudis, en aquells àmbits d’interès estratègic per al país, en els quals una oferta individualitzada no seria suficient per assegurar l’eficiència i/o qualitat.
  • consolidar una oferta d’estudis oficials universitaris, que permeti atendre les expectatives dels joves i les necessitats de la societat del coneixement, amb una orientació clara cap a l’ocupabilitat.
  • enfortir l’ocupabilitat dels estudis de grau i de màster universitari, mitjançant la integració de competències d’emprenedoria en els programes de formació, la promoció de doctorats industrials en empreses i la potenciació de les pràctiques externes de l’estudiantat en empreses i institucions.
  • incorporar la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement, per contribuir al procés de normalització de l'ús científic, cultural i social del català.