En l'àmbit internacional i en el camp de les universitats i la recerca, a més de formar part de les institucions de la Unió Europea i participar en els seus programes , el Govern de la Generalitat té acords amb altres institucions, també internacionals, de rang diferent; a més, les institucions catalanes formen part de diverses xarxes temàtiques internacionals.

Pla Japó del Govern català

Un dels grups de treballs actius en el marc d'aquest Pla és el dedicat a universitats i recerca, que té com a eixos principals la col·laboració científica i la mobilitat d'estudiants i investigadors.

Pla Marroc del Govern de Catalunya

El 15 de setembre de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Marroc, per al període 2014-2017, amb l’objectiu de treballar de manera conjunta i coordinada amb aquest país per ampliar i potenciar accions en cinc àmbits: relacions institucionals; cooperació al desenvolupament; relacions econòmiques; cultura, universitats i recerca, i població catalana d’origen marroquí. El grup de treball de cultura, universitats i recerca -coordinat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)- té entre els seus eixos la consolidació científica i universitària.

Acord Santa Catarina (Brasil)-Catalunya

L'acord de col·laboració entre els governs de Catalunya i Santa Catarina (Brasil) preveu la cooperació universitària i la cooperació en recerca i innovació com a sectors prioritaris.

Comunitat de Treball dels Pirineus

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) ?integrada per Catalunya, Principat d'Andorra, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aragó, Euskadi i Navarra? és una estructura de cooperació transfronterera que impulsa activitats i projectes en l'àmbit de la formació, la mobilitat i la recerca, com ara diferents convocatòries d'ajuts. El foment de dobles titulacions entre universitats és també una de les prioritats de la representació catalana dins aquesta xarxa.

Euroregió Pirineus Mediterrània

L'Euroregió Pirineus Mediterrània ?formada per Catalunya, Aragó, Illes Balears i els Consells Regionals de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées? té com a objectiu crear un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori. Un dels eixos d'actuació es desenvolupar l'Euroregió universitària i científica a través, entre altres accions, de fomentar les dobles titulacions entre les universitats de les regions membres.

Districts of Creativity Network

Catalunya participa en la xarxa Districts of Creativity Network, impulsada per Flandes i integrada per Catalunya, Flandes, Escòcia, Baden-Württemberg, Llombardia, Nord-Pas de Calais, Quebec, Maryland, Xangai i Karnataka. L'objectiu d'aquesta xarxa és potenciar les economies regionals, tot fomentant l'esperit empresarial i actuant com a organització-plataforma que promogui la innovació i el desenvolupament tecnològic entre els agents dels territoris membres.

Acords amb Massachusetts

El Memoràndum d'Entesa signat el 20 de juny de 2012 entre la Commonwealth de Massachusetts i la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu aprofundir els seus llaços econòmics i culturals, destaca, com a àmbits prioritaris de cooperació, l'acadèmic i el de recerca i innovació tecnològica i industrial.

Quatre Motors per a Europa

L'agrupació interregional treballa des de fa més de vint anys en la projecció europea i internacional dels territoris que l'integren en àmbits diversos, entre els quals destaquen el científic i l'acadèmic.

Unió per la Mediterrània (UpM)

L'any 2008, la ciutat de Barcelona va ser designada seu del secretariat permanent de la Unió per la Mediterrània, partenariat multilateral integrat pels vint-i-set estats membres de la Unió Europea i els 16 països de es ribes sud i est de la Mediterrània: Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Israel, Jordània, Liban, Marroc, Mauritània, Mònaco, Montenegro, l'Autoritat Nacional de Palestina, Síria, Tunísia i Turquia. Entre els projectes prioritaris a desenvolupar destaquen, entre d'altres, el desenvolupament de l'Espai Euromediterrani d'Ensenyament Superior i de Recerca i la creació de la Universitat Euromediterrània.