La Comissió Europea (CE) és l'òrgan executiu de la Unió Europea (UE) que fixa objectius i prioritats, gestiona i aplica les polítiques de la UE.