El sistema d'universitats i recerca de Catalunya té una gran vocació europea i internacional. Catalunya forma part de la Unió Europea (UE), a través de l'Estat espanyol, i com a tal participa en les institucions i programes europeus, tant en el camp de les universitats com en el de la recerca. Però també té acords amb altres institucions europees i internacionals de rang diferent a la UE.

Directe a: