• Imprimeix

Els fulls de ruta de l'R+D+I de Catalunya: PNRI, PRI i RIS3CAT

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) (2008-2020)

L'any 2008, les universitats i els agents polítics, econòmics i socials van signar el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), al qual es van adherir els centres de recerca i les grans instal·lacions. L'objectiu era fixar de manera coordinada un full de ruta tot prenent com a horitzó l'any 2020, que garantís la implementació i l'estabilitat en el desenvolupament de les polítiques de recerca i innovació a Catalunya.

El pacte establia cinc reptes estratègics: el talent, la recerca d'excel·lència, la innovació sistèmica, la internacionalització de la R+D+I i la socialització de l'R+D+I. També definia tres reptes impulsors: focalització i priorització de l'R+D+I, una millor governança i l'augment de la inversió en R+D+I. Periòdicament s'elaboren informes de seguiment del PNRI. 

Els plans de recerca de Catalunya

Des de l'any 1993 i fins al 2013, la Generalitat de Catalunya va articular la seva política de recerca per mitjà de plans pluriennals d'R+D+I. Entre els anys 1993 i 2004 es van aprovar tres plans de recerca consecutius de quatre anys de durada (1993-1996, 1997-2000 i 2001-2004). Cadascun d'ells marcava la política estratègica del Govern en matèria d'R+D per a aquell període, i establia els àmbits d'actuació, els programes prioritaris i les diferents àrees de gestió. Així mateix, l'any 2001 es va aprovar un pla d'innovació de quatre anys.

L'any 2005 es va aprovar el primer pla conjunt de recerca i innovació, el PRI (2005-2008), que unificava en un mateix pla la política de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya. L’any 2010 s’aprovà el Pla de recerca i innovació 2010-2013 (PRI), que establia les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca i innovació, dins del marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació per al període 2010-2013.

L'estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació de Catalunya (RIS3CAT, 2014-2020)

Durant el 2013, i dins de les directrius que estableix la RIS3 (Estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació) dins del programa Horizon 2020 de la UE, s’elaborà la RIS3CAT (2014-2020), que s’aprovà el 2014.  La RIS3CAT 2014-2020 defineix el marc de les polítiques de recerca i innovació de Catalunya durant aquest període.

Data d'actualització:  04.10.2016