• Imprimeix

Any 2012

Convenis de col·laboració. Any 2012

 • Conveni de col·laboració, de 13 de gener de 2012 pdf icon [174,44 KB ]
  Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al projecte Sistema de microscòpia electrònica de rastreig analític d'emissió de camp amb preparació compacta de mostres, cofinançat pel FEDER en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Addenda al conveni de 28 de desembre de 2010, de 27 de febrer de 2012 pdf icon [236,95 KB ]
  Addenda al conveni de 28 de desembre de 2010 entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel qual es realitza una aportació a la Comunitat Autònoma per al finançament d'inversions en matèria de recerca científica i tècnica.
 • Conveni de col·laboració, d'1 de març de 2012 pdf icon [133,93 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Joventut i la Secretaria d'Universitats i Recerca en el marc de la Beca carnet jove Connecta't a l'enginyeria
 • Conveni de col·laboració de 8 de març de 2012 pdf icon [431,03 KB ]
  Entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Cultura, i les universitats que formen part de la Comissió Interuniversitària de formació en llengua catalana (CIFOLC), per contribuir al bon funcionament de la CIFOLC i fomentar les seves activitats.
 • Conveni de col·laboració, de 9 de març de 2012 pdf icon [283,35 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per donar suport als processos de millora de la qualitat universitària amb el sistema d’informació Uneix.
 • Conveni de col·laboració, de 19 de març de 2012 pdf icon [490,98 KB ]
  Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i l’Institut de Ciències Fotòniques, la Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica, la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química, la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya i la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012, pdf icon [1,91 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i les entitats Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica, per a la realització del projecte de valorització provat 2011-013 Use of peptide shuttles for the delivery of monoclonal antibodies across the blood - brain barrier in brain tumours (BBB shuttle mAb), cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [1,82 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i l’Institut de Geomàtica per a la realització del projecte de valorització provat 014-11 Decivel, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [1,18 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) per a la realització del projecte de valorització provat 2011-007, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [1,88 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia per a la realització del projecte de valorització provat 2011-015, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [2,95 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i l’ICFO per a la realització del projecte de valorització provat 002-11 Docneuro, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [1,78 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica per a la realització del projecte de valorització provat 2011-020 Dimer-me: Novel TNF Inhibitors as Therapeutic Agents in Autoinmune Diseases, Osteoporosis and Cancer, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 21 de març de 2012 pdf icon [1,8 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, i l’entitat Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria per a la realització del projecte de valorització provat 2011-004 –AIR - Bridge, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu de Catalunya 2007 – 2013.
 • Conveni de col·laboració, de 10 de maig de 2012 pdf icon [484,37 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament amb competència en matèria d’universitats, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, per a l’organització i la realització de les proves d’accés a la universitat (PAU).
 • Conveni de col·laboració, de 23 de maig de 2012 pdf icon [102,69 KB ]
  Conveni entre el Departament d’Economia i Coneixement, l’Institut Català del Sòl i la Universitats Autònoma de Barcelona en relació amb l’activitat de formació i recerca en el Parc de l’Alba del centre direccional de Cerdanyola del Vallès.
 • Conveni de col·laboració, de 26 de juny de 2012 pdf icon [173,08 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a l’operació “UPF Valora. Programa de promoció, valorització i transferència de la UPF”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 26 de juny de 2012 pdf icon [179,02 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC), per a l’operació “ VITEC – Centre d’Innovació Tecnològica Vitivinícola de Catalunya”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni d'encàrrec de gestió de 2 de juliol de 2012 pdf icon [230,3 KB ]
  Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per ampliar, actualitzar i mantenir el Sistema d'Informació d'Universitats i Recerca de Catalunya (UNEIX) i del sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya (UNEIX) i del sistema d'informació del nou Marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació dels estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 • Conveni de col·laboració, de 31 de juliol de 2012 pdf icon [186,21 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per a l’operació “Potenciació de la transferència de Tecnologia a la Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant la creació de noves estructures de Promoció, Valorització i Comercialització dels resultats de la Recerca Universitària, ubicades en els edificis K2M (Campus Nord) i Gaia (Campus Terrassa)”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Addenda al conveni de col·laboració, de 3 de setembre de 2012 pdf icon [97,12 KB ]
  Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Fira de Barcelona per l’edició 2012 del Saló del l’Ensenyament.
 • Addenda al conveni de col·laboració, de 6 de setembre de 2012 pdf icon [184,13 KB ]
  Addenda al conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per a la promoció i el treball conjunt en matèria d’internacionalització del sistema universitari de Catalunya.
 • Conveni de col·laboració, de 14 de setembre de 2012 pdf icon [176,11 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Universitat de Lleida (UdL), per a l’operació “Pla de consolidació de la unitat de valorització i comercialització de tecnologia a la Universitat de Lleida 2010 - 2013”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 14 de setembre de 2012 pdf icon [186,13 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC), per a l’Operació “Potenciació de la transferència de tecnologia de la UPC a les empreses, mitjançant la creació i desenvolupament del centre d’Innovació i Tecnologia CIT UPC”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 19 de setembre de 2012 pdf icon [175,2 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per a l’operació “Sistema integrat per a la gestió del coneixement”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 5 d'octubre de 2012 pdf icon [423,69 KB ]
  Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i les Universitats Públiques Catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat permanent en el període 2012 - 2015.
 • Protocol, de 25 d'octubre de 2012 pdf icon [506,44 KB ]
  Protocol entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament del Campus Diagonal - Besòs.
 • Conveni de col·laboració, de 29 d'octubre de 2012 pdf icon [200,86 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i el Centre de Recerca Matemàtica, per a l’operació “Millora i remodelació de l’edifici del Centre de Recerca Matemàtica (CRM)”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 29 d'octubre de 2012 pdf icon [201,87 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i l’Institut Català d’Investigació Química, per a l’operació “Construcció i Equipament d’un nou edifici corresponent a l’ampliació de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 29 d'octubre de 2012 pdf icon [208,78 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), per l’operació “Equipament bàsic per a la modelització i el monitoreig del sistema climàtic en l’IC3, Climomo”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 29 d'octubre de 2012 pdf icon [176,48 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), per a l’operació “Adquisició d’equipament científic en un nou laboratori de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya destinat al desenvolupament de tecnologies per a la medicina regenerativa i nanomedicina”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 31 d'octubre de 2012 pdf icon [2,23 MB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament d’Igualada, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.
 • Conveni de col·laboració, de 6 de novembre de 2012 pdf icon [170,41 KB ]
  Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a l’operació “Adquisició de l’equipament i construcció del Centre Clarin”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Conveni de col·laboració, de 20 de novembre de 2012 pdf icon [116,46 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó, i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme l’estratègia regional d’innovació per a l’especialització intel•ligent (RIS3)
 • Addenda al conveni de col·laboració, de 26 de novembre de 2012 pdf icon [84,98 KB ]
  Addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ara Departament d’Economia i Coneixement, i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu (FUCE), per al finançament del projecte Centre d’Estudis Pau Casals (2a fase).
 • Addenda al conveni de col·laboració, de 5 de desembre de 2012 pdf icon [92,09 KB ]
  Addenda al conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i el Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), per al finançament del desenvolupament del programa de serveis consorciats durant l’any 2011 (Fase 2a), per la qual s’adequa el termini d’execució d’activitats.
 • Conveni de col·laboració, de 13 de desembre de 2012 pdf icon [259 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili per a la implementació del Pla Pilot del Programa de “doctorat industrial”.
 • Conveni de col·laboració, de 14 de desembre de 2012 pdf icon [347,1 KB ]
  Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les contractacions de professorat en el si del Pla Jaume Serra Húnter.
 • Conveni de col·laboració, de 14 de desembre de 2012 pdf icon [195,75 KB ]
  Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per a l’execució de l’operació “Rehabilitació i consolidació del pavelló de Sant Manuel per a la ubicació de l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides per a l’aliança de civilitzacions (UNU – IIAOC)”, cofinançada pel FEDER en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2007 – 2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació.
 • Addenda al conveni subvencional, de 14 de desembre de 2012 pdf icon [109,19 KB ]
  Addenda al conveni subvencional per a la rehabilitació del pavelló Sant Manuel del recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per ser destinat a seu de l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Pròrroga del conveni de col·laboració, de 14 de desembre de 2012 pdf icon [141,5 KB ]
  Acta de pròrroga del “conveni de col·laboració entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI), el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut de Física i Altes Energies (IFAE), per a la creació i manteniment del Centre de Competència Cientificotecnològica denominada Port d’Informació Científica (PIC)” de 12 de juny de 2003.
 • Conveni específic de col·laboració de 19 de desembre de 2012 pdf icon [43,17 KB ]
  Conveni específic pel qual s'estableix la col·laboració entre el Ministeri d'Economia i Competitivitat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement, per al desenvolupament del Protocol general relatiu al Programa d'incentivament de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (Programa I3) per a l'any 2011 (exercici 2012).
 • Addenda al conveni d'encàrrec de gestió, de 19 de desembre de 2012 pdf icon [34,58 KB ]
  Addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per ampliar, actualitzar i mantenir el Sistema d'Informació d'Universitats i Recerca de Catalunya (UNEIX) i del sistema d'informació del nou Marc de Verificació, Seguiment , Modificació i Acreditació dels estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Data d'actualització:  12.02.2014