• Imprimeix

Història dels premis

Aquests premis són hereus dels premis per fomentar l'esperit científic del jovent que atorgava el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació de la Generalitat de Catalunya des del 1982 (Premis CIRIT), amb la intenció d'animar els estudiants de Catalunya a treballar, conjuntament amb el professorat, en la realització d'estudis i recerques. La intenció era acostar el jovent al món de la ciència, no com a simples espectadors sinó com a protagonistes d'una experiència científica.

Atès l'èxit d'aquella primera convocatòria, els Premis CIRIT han continuat convocant-se cada any (actualment s'anomenen Premis Recerca Jove).  Així, de les 25.000 ptes. als millors treballs i 30.000 ptes per als centres (1982), s'ha passat als actuals 750 € als millors treballs i 2.500 €  per als centres.

Pel que fa a les característiques exigides als treballs que s'acullen a les convocatòries, també s'han mantingut al llarg d'aquest període tant les qüestions purament formals com les de contingut, sense oblidar l'exigència d'emprar la llengua catalana, fet especialment encomiable l'any 1982.

En el decurs d'aquests anys els premis han gaudit d'un gran reconeixement institucional a través de la participació en l'acte de lliurament de les màximes autoritats, cosa que representa un valor afegit inqüestionable i que contribueix a reconduir l'atenció dels premis al seu objectiu: fomentar l'esperit científic del jovent.

Data d'actualització:  03.05.2016