• Imprimeix

Premis de Recerca Jove

Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent. Per això, promouen que els alumnes a partir del segon cicle d'ensenyament secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica tot realitzant un treball d'investigació en el qual apliquin els coneixements propis de la seva formació.

Aquests treballs, elements precursors de futures vocacions científiques, són tant de tipus experimental com teòric, i es relacionen amb qualsevol de les matèries dels cicles escolars d'ensenyament secundari, tenint un marcat caràcter interdisciplinari que reprodueix en gran mesura l'actual estructuració de la nostra recerca més capdavantera.

Els Premis de Recerca Jove reconeixen un total de 96 treballs de recerca i 11 centres d'ensenyament secundari pel foment de la participació dels tutors i els alumnes en aquesta convocatòria. Entre els treballs i centres guardonats, s'atorga, en col·laboració amb l'Institut Català de la Dona, el premi Reginó, que reconeix l'interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat.

Aquests premis són hereus dels premis per a fomentar l'esperit científic del jovent que atorgava el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació de la Generalitat de Catalunya des del 1982 (Premis CIRIT).

Fins l'any 2011 es va editar un libret amb els guardonats i un resum dels treballs premiats; i fins l'any 2009 es va editar complert un dels treballs premiats en l'edició de l'any anterior. A partir de l'any 2012 es va crear la Comunitat Virtual dels PRJ.