• Imprimeix

Assignació de places

La notificació de l'assignació de la plaça de totes les convocatòries es fa per Internet, al web https://accesnet.gencat.cat. També es comunica mitjançant SMS si així ho autoritza l'estudiant en el moment d'emplenar la sol·licitud de preinscripció universitària. Es recomana que l'estudiant s'informi de les reassignacions successives per aquesta via sense esperar a rebre cap notificació. 

No, les places s'assignen per un ordre de nota rigorós i segons l'ordre de preferència que ha indicat la persona sol·licitant en la preinscripció. 

Sí, hi ha la possibilitat que, després d'haver adjudicat un estudi, es produeixin vacants en algun dels estudis que l'estudiant ha sol·licitat en una preferència anterior (en cas que no s'hi hagin matriculat tots els alumnes admesos). Si la nota de tall del centre que s'ha sol·licitat baixa i amb la nova nota es pot accedir al centre d'estudi que s'ha sol·licitat en primera preferència, s'assignarà aquest centre d'estudi a l'estudiant perquè s'hi pugui matricular. Si l'estudiant es vol esperar per veure si pot millorar la seva assignació en la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit. Cal consultar el web https://accesnet.gencat.cat per comprovar les diverses assignacions. 

Sí, es pot fer el tràmit «Assignació definitiva». L'assignació definitiva sortirà publicada per Internet, al portal Accesnet. Fent aquest tràmit el procés de preinscripció haurà finalitzat. 

Sí, primer cal matricular-se en el centre assignat en quarta preferència en les dates indicades, ja que si no es fa la matriculació en els terminis assenyalats es perd la plaça assignada. Si es vol continuar en el procés de preinscripció per veure si es pot millorar l'assignació, cal manifestar-ho expressament fent el tràmit «Continuar en el procés de reassignació de places».  

Per fer una reclamació, cal presentar una còpia de la sol·licitud de preinscripció i una instància que exposi els fets que motiven la reclamació a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la publicació del resultat de les assignacions i de les reassignacions de places universitàries. 

En consultar la plaça assignada al web https://accesnet.gencat.cat, es pot enllaçar amb la pàgina d'informació sobre la matrícula del centre universitari assignat.

Data d'actualització:  16.05.2014