• Imprimeix

Proves d'accés per a més grans de 45 anys

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l'any. El candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, només tindrà validesa l'any en què es fa.  

Un cop superada la prova, el candidat es pot presentar tantes vegades com vulgui per tal de millorar-ne la qualificació.

La prova d'accés als estudis universitaris per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La matrícula de les proves per a les set universitats públiques, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya es fa per Internet, al web https://accesnet.gencat.cat/. Els candidats que es vulguin matricular de les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU s'han d'adreçar directament a la universitat.

Cal fer servir el català a la prova de llengua catalana i el castellà a la prova de llengua castellana. A la resta, el candidat tria la llengua (catalana o castellana) en què vol fer l'examen.

No hi ha exempcions. Tots els candidats s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

Qualsevol llibre homologat de batxillerat.
Data d'actualització:  11.11.2014