El Consell Executiu ha aprovat el Pla de Govern per a l’XI legislatura, el document que marca el full de ruta de l’Executiu per assolir un país més just fonamentat en un nou estat del benestar, amb més i millor ocupació i unes bones pràctiques que garanteixin la regeneració democràtica. Aquest són els tres eixos programàtics en què s’estructura el Pla, 20 àmbits d’actuació i 750 mesures executives, legislatives i normatives, acompanyades d’indicadors que permetran avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell d’assoliment dels objectius fixats.

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la seva activitat ordinària. És un instrument de planificació transversal de tots els departaments que l’Executiu es compromet a tirar endavant aquesta legislatura. El Pla de Govern per  l’XI legislatura s’ha elaborat a partir del programa de Govern presentat durant el debat d’investidura i incorpora el Pla de xoc social subscrit per la majoria absoluta del Parlament i desenvolupat en resolucions concretes durant el Ple d’emergència social celebrat el mes de març passat.
 
A banda de ser un element de planificació, també permet retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. En aquest sentit, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors que valoraran l’acompliment i el desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura. Es tracta d’indicadors d’accés públic que, per tant, permeten mesurar amb total transparència el grau d’acompliment de l’acció de Govern.
 
El document s’estructura en 3 eixos desenvolupats en 79 objectius i 750 mesures executives, legislatives i normatives:
 
·         Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom
·         Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
·         Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Data d'actualització:  16.09.2018