• Imprimeix

Estudi per a la governança del sistema universitari de Catalunya

Per iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, es va crear el 2011, en el marc del CIC, la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya per tal de fer, en el termini màxim d’un any, propostes de millora del sistema de governança universitària posant les bases, si això fos possible, d’un nou model universitari català.

La comissió va estar integrada per representants designats per les 12 universitats i els 12 consells socials o patronats universitaris, per 12 representants de l’estudiantat, per representants dels partits polítics presents en el Parlament de Catalunya, dels dos sindicats majoritaris i de les principals associacions empresarials de Catalunya. Presidida pel secretari d’Universitats i Recerca, tingué com a vocals els directors generals d’Universitats i de Recerca i, com a secretari, al secretari general del CIC. La Resolució ECO/2269/2011, de 12 de setembre, va fixar els membres que en formaren part.

Per tal de facilitar el treball de la comissió, el secretari d’Universitas i Recerca va anomenar una Ponència de 10 personalitats amb la missió d’elaborar els documents pertinents i organitzar els debats de la comissió. La ponència va estar integrada per:

  - Miguel Beato del Rosal, metge, investigador i ex director del Centre de Regulació Genòmica.
  - Jordi Codony Gisbert, estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya i president del CEUCAT.
  - Joaquim Coello Brufau, enginyer naval i president d’APPLUS.
  - Francisco Longo Martínez, professor d’ESADE i director de l’Institut de Governança i Direcció Pública de la Universitat Ramon Llull.
  - Martí Parellada Sabata, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.
  - Gemma Rauret Dalmau, catedràtica Emèrita de Química de la Universitat de Barcelona i exdirectora d’AQUCatalunya.
  - Francesc Solà Busquets, economista i director general de Fira 2000.
  - Carles Sumarroca Claverol, empresari, vicepresident de COMSA EMTE, president de FemCat i membre del Consell Social de Universitat Politècnica de Catalunya.
  - Josep M. Vilalta Verdú, secretari executiu de l’ACUP.
  - Joan Viñas Salas, catedràtic de Medicina i exrector de la Universitat de Lleida.
  - Claudi Alsina Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (secretari de la Ponència).

  Després de dotze intenses sessions de debat, la Ponència va aprovar un informe final sobre el qual la Comissió i alguns membres, a títol individual o en nom de les organitzacions o institucions a les quals representaven, realitzaren diferents consideracions, que es recullen a continuació.

Aportacions a l'Informe de la Ponència

Data d'actualització:  05.06.2013