• Imprimeix

Breu història del CIC

L'any 1977 els rectors de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya, van establir el seu compromís de col·laboració en un document que fundava el Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquell acord dels màxims representants de les, llavors, úniques tres universitats catalanes  encara té avui el caràcter de pedra angular que sosté el compromís universitari.
 
Aquell compromís de 1977 va propiciar la continuació d'un camí de diàleg i consens que va arrelar en la creació de l'actual Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), reconegut per la Llei de coordinació universitària de 1984. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha funcionat ininterrompudament des del 14 de maig de 1979, portant a terme una tasca realitzada per voluntat de les mateixes universitats, fins i tot quan la Generalitat no tenia competències efectives en matèria d'ensenyament universitari.
 
La importància i el paper d'aquest òrgan no farà sinó augmentar a partir d'aquells anys. L'any 1998 el Parlament de Catalunya aprova una llei específica que en regula el funcionament i li atribueix noves competències, i, cinc anys més tard, el 2003, la Llei d'universitats de Catalunya dedica el Títol VIè a redefinir-ne el paper, actualitzar-ne les competències i regular-ne els  òrgans.
 
Avui, gràcies a la voluntat i el compromís de les mateixes universitats catalanes, el Consell Interuniversitari de Catalunya presta un important servei a les dotze institucions d'educació superior del nostre país.

Bàsicament, el CIC:

  • gestiona i garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a la universitat,
  • estableix els criteris per elaborar la programació universitària,
  • promou la internacionalització de les nostres universitats.

Precisament aquest context internacional ha esdevingut una vocació del sistema universitari català, cridat a ocupar-hi un lloc preeminent, mostrant-se com el que veritablement és: un gran campus universitari ple de tradició i oportunitats; com un dels pols de coneixement més avançats d'Europa.

Data d'actualització:  19.12.2012