• Imprimeix

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Creat el 1977, d'ençà del 2003 es troba regulat per la Llei d'universitats de Catalunya (títol VIè), que el configura com un instrument actiu de coordinació i gestió en temes clau, per a tot el sistema  universitari i per al Govern de Catalunya.